Vi mener, det er vigtigt at have et tæt samarbejde med forældrene, da vi har en fælles interesse i at skabe gode og trygge rammer om barnet i de timer, det opholder sig i Skoven.

 

Dialog hver dag

Vi mener, at dialog både morgen og aften om hvad der er sket hjemme og hos os, er vigtig for at skabe helhed og flydende overgange i barnets hverdag. Så kan medarbejderne være opmærksomme på barnets reaktioner og støtte barnet, hvis det har brug for det.

 

Dialog efter behov 

Vi afholder løbende trivselssamtaler med forældrene. Alle forældre kan få en samtale om deres barns trivsel efter behov. Både forældre og pædagoger har mulighed for at indbyde til en samtale.

 

Forældremøder

Forældremøde med valg til bestyrelse afholdes hvert år i 2. kvartal. På de enkelte grupper holdes der stuemøder efter behov i løbet af et år. Mødernes formål er at give et mere detaljeret indblik i børnenes hverdag og de valgte læringsrum. Møderne er meget informative, og vi opfordrer alle forældre opfordres til at deltage. 
Senest opdateret 01.04.2021