Skovens forældrebestyrelse

 

Vi skal videns- og perspektivdele på bestyrelsesmøderne og på den måde, i sidste ende, forfine den pædagogiske hverdag for børnene i Skoven.

 

Som et konkret eksempel herpå satte vi en inddragelsesproces i gang i forældrebestyrelsen efteråret 2020:

Processen blev designet til at være en indføring af forældrene, fra forældrebestyrelsen, ind i vores lovgrundlag – den nye styrkede læreplan, og hermed en invitation til Skovens læreplans tilblivelse med inddragelse og indflydelse på indhold.

Processen indeholdt 2 møder dedikeret SLP med fagligt oplæg, dialog, perspektivdelinger, refleksioner fra praksis samt ønsker og drømme for vores gensidige samarbejde om børnene.

I Skovens Læreplan kan man nu se resultatet af vores samarbejde herom.

 

Her ud over vises nedenfor, fra Skovens forretningsorden, hvad bestyrelsesarbejdet mere overordnet går ud på.

Læs eventuelt også Forretningsorden for Bestyrelsen i Daginstitution Skoven december 2019

 

Bestyrelsens arbejde

  

Fastlæggelse af:

 

- Principperne for daginstitutionens arbejde

- Principperne for anvendelse af en budgetramme

- Indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale

 

Eksempler på områder, der kan lægges principper for:

 

- De pædagogiske aktiviteter i institutionen

- De pædagogiske metoder, der anvendes i institutionen

- Samarbejdet mellem institution og forældre

- Dialogen mellem forældrebestyrelsen og de øvrige forældre

- Samarbejde med andre

- Normer for forplejning, inventar og rengøring

- Forældrenes egen medvirken i institutionens dagligdag

- Personalets sammensætning

 

Et princip skal:

 

- Lægge en målsætning for en central del af institutionens virksomhed

- Være så præcist formuleret, at institutionen kan lægge en konkret praksis

- Være så rummelig, at det kan holde i en længere periode

- Være sammenhængende med andre principper

- Respektere historie og traditioner

 

Valg til forældrebestyrelsen 

Valg til bestyrelsen foregår på forældremødet, der afholdes om foråret. Konstituering i bestyrelsen sker på det første møde efter valget, og vi følger gældende regler for bestyrelser, jf. Glostrup Kommunes styrelsesvedtægt. 

 

Så ofte er der møder 

Bestyrelsen afholder 4-6 møder årligt. Udover de faste bestyrelsesmedlemmer deltager suppleanterne i alle møder, dog uden at have stemmeret. Medarbejderrepræsentant deltager såfremt det er muligt.  

Senest opdateret 01.04.2021