Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Læreplanerne i daginstitutionen er et redskab til synliggørelse af den pædagogiske praksis og faglig opfølgning på praksis. I Skoven arbejder vi ud fra vores evaluering af de tidligere læreplaner.

 

Værdigrundlag

Vi ønsker at skabe og understøtte læringsrum, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring.
Vi ønsker at styrke børnenes evner til gennem omsorg og respekt at forstå andre mennesker og indgå i forpligtende fællesskaber.
Vi ønsker at styrke børnenes personlighed og selvværd, hvor børnene støttes i at afprøve egne grænser og samtidig få mulighed for at bevæge sig ind i nye oplevelser.
Vi ønsker at skabe gode betingelser for børnene ved overgange, hvor børnene skal have mulighed for at fortælle deres egen historie og blive hørt.
Læringsrum er en naturlig del af livet i Skoven. Her får børnene mulighed for fordybelse og udvikling af legen i samspil med andre børn og med nærværende pædagoger.

I Skoven har vi en række mål og værdier for, hvilke færdigheder børnene skal lære. Vi har delt de mange mål ind i forskellige kategorier, som vi arbejder aktivt med i hverdagen.

 

Social kompetence

Børnene skal opleve at indgå i sociale fællesskaber og være nysgerrige. Børnene skal have en selvforståelse og kunne danne strategier til at skabe og fastholde relationer. Børnene skal lære, at skelne mellem andres og egne meninger samt at vide, at det er ok at sige fra. Børnene skal have en forståelse for, at et fællesskab byder på både tilknytning og adskillelse i forskellige sammenhænge.

 

Sprog 

Børnene skal styrkes i at kunne udtrykke sig og fortælle hvad de vil eller mener. Børnene skal kunne formulere sig også i nye eller større fællesskaber, og de skal beherske et nuanceret ordforråd. Der skal være en sproglig opmærksomhed ved de daglige gøremål, hvor børn og voksne taler sammen om dagens handlinger.  Børnene skal blive bevidste omkring sig selv og deres krop, børnene skal kunne udtrykke denne bevidsthed sprogligt. Børnene skal have adgang til funktionsopdelte læringsrum. Vi arbejder med en synliggørelse af alfabetet og tallene, samt en inddragelse af rim, remser og oplæsning.

 

Barnets alsidige personlige udvikling

Børnene skal kunne genkende egne og andres grænser. Børnene skal lære at sige fra eller til. Børnene skal kunne tackle de mange forskellige følelser, der kan opstå gennem en almindelig hverdag. Børnene skal kunne deltage i samlinger, hvor de støttes i at turde rejse sig op og fortælle. Børnene skal støttes i at sige hvad de mener. Børnene møder lydhøre nærværende voksne der støtter børnene i at være i de følelser de er i. Børnene skal guides til at forfølge egne ideer for at drage erfaring af disse. 

 

Krop og bevægelse 

Børnene skal opleve forskellige bevægelseslege og motoriske aktiviteter, der stimulerer deres motorik. Vi har en indretning indenfor og ude på legepladsen, som skaber rammer for glade fysisk aktive børn, der syntes det er sjovt at bruge kroppen. Børnene skal lære at udtrykke sig kropsligt. Børnene skal kunne benytte indretningen med mulighed for brug af forskellige redskaber til at styrke deres motoriske færdigheder. Børnene skal gennem gentagelser, kunne gøre sig kropslige erfaringer om sig selv og omverdenen.

 

Kulturelle udtryksformer og værdier 

Børnene skal generelt have kendskab til traditioner og andre kulturer, samt samfundets kulturelle tilbud. Børnene skal deltage i ture med kulturelt indhold, bibliotek, museer, musik og teater. Børnene skal præsenteres for forskellige kulturer og kulturelle baggrunde, elementerne i de forskellige kulturer bidrager til dialog og fordybelse.

 

Natur og naturfænomener 

Børnene skal have et godt udeliv på legepladsen og i den omgivende natur. De er ude i al slags vejr med mulighed for, at udforske i uforudsigelige rammer. Børnene skal have forståelse for naturen og vide hvilke kreative muligheder der er, for at undersøge og eksperimentere. De skal lære at være ansvarsbevidste overfor vores fælles natur og miljø. Børnene skal have en matematisk forståelse, lære at resonere og kende til brugen af teknologiske redskaber.