Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Læreplanerne i daginstitutionen er et redskab til synliggørelse af den pædagogiske praksis og faglig opfølgning på praksis. I Skoven arbejder vi ud fra vores evaluering af de tidligere læreplaner.

 

Værdigrundlag

Vi ønsker at skabe og understøtte læringsrum, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring.
Vi ønsker at styrke børnenes evner til gennem omsorg og respekt at forstå andre mennesker og indgå i forpligtende fællesskaber.
Vi ønsker at styrke børnenes personlighed og selvværd, hvor børnene støttes i at afprøve egne grænser og samtidig få mulighed for at bevæge sig ind i nye oplevelser.
Vi ønsker at skabe gode betingelser for børnene ved overgange, hvor børnene skal have mulighed for at fortælle deres egen historie og blive hørt.
Læringsrum er en naturlig del af livet i Skoven. Her får børnene mulighed for fordybelse og udvikling af legen i samspil med andre børn og med nærværende pædagoger.

I Skoven har vi en række mål og værdier for, hvilke færdigheder børnene skal lære. Vi har delt de mange mål ind i forskellige kategorier, som vi arbejder aktivt med i hverdagen.

 

Social kompetence

Børnene skal opleve, at de er del af et fællesskab. De skal indgå i sociale relationer, hvor alle børn får mulighed for at deltage og drage egne erfaringer. Børnene opmuntres til at udvikle venskaber og styrke fællesskabets dynamik gennem legen. Vi har fokus på aldersopdelte læringsrum med plads til fordybelse, for børn i mindre grupper. Børnene skal lære at være sammen i en hverdag der er præget af rutiner og genkendelighed som, kræver en fælles opgaveløsning.

 

Sprog

Vi skal vække børnenes nysgerrighed og derigennem styrke deres opmærksomhed ved at benytte forskellige kommunikationsformer, blandt andet mimik og kropssprog. Børnene skal styrkes i at kunne give udtryk for eller fortælle, hvad de mener. Børnene skal kunne vise, at de kan begynde at aflæse andres kropssprog. Det gør vi ved at have en sproglig tilgang med brug af læsning, samtale, sange og sanglege. Vi skaber dialogiske fællesskaber som sætter ord på  hverdagens aktiviteter og oplevelser, så børnene får mulighed for både at pludre, tale, lytte og benytte kropsproget.

 

Barnets alsidige personlige udvikling 

Børnene skal opleve, at de er en betydningsfuld del af et større fællesskab. De skal arbejde frem mod at blive delvis selvhjulpne ved frokostmåltidet. Børnene skal støttes i at turde prøve egne grænser af og blive mere og mere modige.
Børnene dækker rullebordet ved frokostmåltidet. De deltager i borddækning og oprydning ved frokostmåltidet. Børnene opfordres, hjælpes og øver sig i selv at øse mad op på tallerkenen eller vælger fra et fad. Børnene skal møde lydhøre nærværende voksne der støtter børnene i at være i de følelser de er i.

 

Krop og bevægelse 

Børnene lærer ved at bevæge deres krop, arbejde med hænderne og lave aktiviteter der tager udgangspunkt i bevægelse. Børnene skal mærke glæde ved at bevæge sig og have kendskab til egen krop. Vi skaber funktionsopdelte rammer indenfor og ude på legepladsen, for at styrke udviklingen af børnenes motoriske færdigheder. De leger lege som understøtter bevægelse. Børnene leger lege hvor de skal krybe, kravle og hoppe. Børnene leger lege hvor de skal male, tegne og klistre.

 

Kulturelle udtryksformer og værdier 

Børnene skal have kendskab til forskellige kulturer og kulturelle baggrunde, traditioner og kulturelle institutioner. De skal have mulighed for at eksperimentere og møde andre udtryksformer. Børnene skal have kendskab og adgang til materialer, redskaber og teknologi. Børnene skal have kendskab i de højtider og traditioner der er i løbet af et år. De skal have kendskab til bibliotek, musik, teater, museer og kirker.

 

Natur og naturfænomener

Børnene skal have mulighed for lære naturen at kende, samt glæden ved et udeliv i al slags vejr. Hver dag hele året rundt.
Børnene skal have mulighed for at kunne fordybe sig, eksperimentere og få erfaring med naturens fænomener.
Børnene skal opleve naturen, have styrket deres sanser og motorik i naturlæringsrum på legepladsen.