Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Vi er 20 fastansatte pædagogiske medarbejdere, to køkkenmedarbejdere og en kontormedarbejder. Det pædagogiske personale er fordelt med 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere.

Medarbejderne afholder møde om aftenen 10 gange årligt, samt 1-2 lørdage om året. Det er her, at de overordnede pædagogiske og praktiske tiltag diskuteres, besluttes og planlægges for at kunne understøtte børnenes trivsel og læring. Vi lægger vægt på at følge den pædagogiske debat. Vi drøfter, beslutter og planlægger på disse møder nye faglige tiltag.
De enkelte medarbejdere deltager i udvalgs -og teamarbejde i og uden for huset. Personalet deltager samtidig, løbende i relevante kurser, temadage og debatmøder udenfor huset.

Pædagogerne har individuelle planlægsmøder og evaluerer deres pædagogiske arbejde i løbet af en måned. Med udgangspunkt i evalueringen, børneperspektivet og de overordnede læreplanstemaer, fastlægges de pædagogiske aktiviteter for den kommende periode. En gang om måneden har de enkelte personalegrupper fællesmøde. Her drøftes dagligdagen, rutiner og den pædagogiske praksis. 

Medarbejderne giver løbende hinanden feed back på praksis, hvor medarbejderne gennem en reflekterende tilgang stiller undrende spørgsmål. Spørgsmålene bruges konstruktivt og ses som en måde at blive klogere på hinanden og den pædagogiske praksis. Vi mener, at pædagoger der når til en fælles enighed om den pædagogiske praksis, er med til at danne rammer for udvikling af trygge børn. Vi mener, trygge børn har større selvværd.

Institutionen er en uddannelsesinstitution, hvor vi samarbejder med Københavns Professionshøjskole. Institutionen modtager pædagogstuderende, som fastansættes i deres praktikker et halvt år ad gangen. Derudover modtager institutionen pædagogstuderende, som ulønnet skal have et pædagogisk studieforløb på den studerendes første eller fjerde studieår.

Vi har ansat faste tilkaldevikarer. Vi stræber efter at have dygtige og stabile vikarer, der gennem længere tids ansættelse får mulighed for at lære vores huse grundigt at kende til fælles glæde for medarbejdere, børn og forældre.