Skoven er en integreret daginstitution for børn fra 0 til 6 år og vi har to huse eller afdelinger om man vil – afdeling Bøg og afdeling Gran med 540 meter imellem sig. Der er 50+ børn i hvert hus. Vi har omkring 25 pædagogiske medarbejdere ansat, hvor vi tilstræber en 70/30 % fordeling i forhold til uddannede pædagoger.

Vi har et stærkt børnesyn og en tydelig vision om at være der, lige der hvor børnene har brug for os.

Børnene har brug for voksne der vil dem, uanset hvilken situation man befinder sig i.

De fortjener voksne som vil lege og være nysgerrige på deres intentioner og handlinger. Det kalder på at de voksne er nærværende, omstillingsparate og kan indtage et børneperspektiv i hver en handling/beslutning.

Vi er nysgerrige og er vilde med at bringe de mange perspektiver i spil.

I 2022 afslutter vi en større omstrukturering af Skoven - der vil vores afdeling Bøg fremstå som et ”vuggestue-hus” med børn fra 0 til 4 år og afdeling Gran vil være vores ”børnehave-hus” med børn fra 2 til 6 år. Selve omstruktureringsprocessen igangsatte vi konkret i 2020 efter gode overvejelser herom for at sikre en styrket og udviklende pædagogisk hverdag for børnene og for at sørge bedre for det økonomiske fundament af hverdagens drift. Dette skal tilsammen højne kvaliteten af det pædagogiske arbejde med børnene samt højne trivsel hos både børn og voksne.

Senest opdateret 01.04.2021